Ærekraftkonferansen inviterer innovatører som sitter med de gode ideene for en bærekraftig utvikling til å melde seg på Ærekraftkonkurransen 2023. Vi snakker om bærekraft når det gjelder både økonomi, sosiale aspekter, klima og miljø. Målet er å løfte frem de bedriftene og aktørene som har gått først, til inspirasjon for oss andre og for at vi skal gjøre ære på dem.

Kjenner du til en bedrift eller et prosjekt som bruker ressurser på en slik måte at det ikke går på bekostning av framtidige generasjoner? Og som bruker bærekraft som vekstfaktor? Da vil vi høre fra deg!

Nominer din bedrift, ditt prosjekt, eller send tips til ole-jonny@aerekraft.no

«Ærekraftprisen 2023» deles ut i seks ulike kategorier:

 • Havbruk
 • Entreprenør
 • Bolig
 • Innovasjon
 • Sosiale tiltak
 • Gjenbruk (småskala)

Hver av våre seks vinnere mottar vår Ærekraftpris. Prisen er designet av Kenneth Leiknes på MANODA AS. Prisen er 3D printet av et filament (PLA plast) som er økologisk produsert i Europa, med fokus på bærekraft.

Filamentet leveres på resirkulert pappspole og er pakket i 100% resirkulert innpakning og er det mest bærekraftige printefilamentet vi klarte å finne på markedet i dag. Prisen er 3D printet og sponset av MANODA AS.

Ærekraftprisen

Vinner presentasjonskurs

Alle de nominerte av Ærekraftprisen får også gratis kurs gjennom UiT Norges arktiske universitet i den populære presentasjonsformen Pecha Kucha.

Hva er Pecha Kucha?

Det å makte å fenge et publikum, er en kunst. Pecha Kucha ble utarbeidet av samtidskunstnerne Astrid Klein og Mark Dytham i 2003, og baserer seg på at hver deltager får totalt 6 minutter og 40 sekunder på å legge frem 20 slides om det de ønsker å prate om. Taleren får altså kun 20 sekunder til å snakke om hver slide, og tvinges slik til å forklare seg presist og kortfattet om hvert tema.

Ærekraftkonkurransens jury 2023:

Linn-Mari Dallager
Harald Bergland
Øyvind Stokke
Ove Aigner Haukenes
Rikke Gürgens Gjærum (leder)
Trond Bottolfsen (sekretær)

Vår jury vil vurdere de innkommende forslagene etter følgende kriterier:

 1. Visjon
  Beskriv hvilken form for helhetlig tenkning som ligger til grunn for prosjektet.
 2. Hva inngår?
  Forklar hvilke momenter ved den helhetlige tenkningen som vil bidra til å omstille samfunn og næringsliv i samspill med biologisk og / eller kulturelt mangfold.
 3. Hvilke gunstige miljøeffekter kan prosjektet føre til?
  Belys hvilket moment ved den helhetlige tilnærmingen til utvikling som gjør at prosjektet bidrar til økt bosetning og sysselsetting, samtidig som den holder seg innenfor naturens toleransegrenser.
 4. Om sosiale, økonomiske og miljømessige verdier.
  Fortell hvordan prosjektet bidrar til et positivt samspill mellom sosiale, økonomiske og miljømessige verdier i samfunnet og bidrar til å balansere disse.
 5. Hva er nytt?
  Er det noen nye elementer ved denne innovasjonen som fører til positiv effekt for samfunnet?
 6. Gjenbruk / etterbruk
  Bygger prosjektet på noen form for sirkulær økonomi eller gjenbruksøkonomi?

Nominasjonsfristen er 30. september 2023.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ole-Jonny Korsgaard på tlf 901 05 580 eller e-post ole-jonny@aerekraft.no.