Ærekraftprisen
13:25

Ærekraftkonkurransen

Juryen for Ærekraftkonferansen

Ærekraftkonferansen inviterte innovatører som sitter med de gode ideene for en bærekraftig utvikling til å melde seg på Ærekraftkonkurransen 2023. Vi snakker om bærekraft når det gjelder både økonomi, sosiale aspekter, klima og miljø. Målet er å løfte frem de bedriftene og aktørene som har gått først, til inspirasjon for oss andre og for at vi skal gjøre ære på dem.

«Ærekraftprisen 2023» deles ut i seks ulike kategorier:

  • Havbruk
  • Entreprenør
  • Bolig
  • Innovasjon
  • Sosiale tiltak
  • Gjenbruk (småskala)

Vi får innlegg fra vinnerne i hver kategori.

Meld deg på