Insekter som mat for folk og fesk

Bjørg-Siri Albertsen, Norges første bugfluencer og sjef i Larveskolen.

Bjørg-Siri er levende engasjert og opptatt av miljøet. Etter lockdown i pandemien sa hun opp jobben som lærer og starta etterhvert Larveskolen. Et undervisningsopplegg for barn og unge. 

Ideologien bak er at vi gradvis må venne oss til at insekter er noe vi skal spise mer av i fremtiden. Gjennom nysgjerrighet og utforsking får deltagerne et nytt syn på insekter, de lærer noe om disse fantastiske knøttene og hvilke fordeler vi kan ha av å lage oppdrettsanlegg i stor skala.

Rundt omkring i verden er det 2,5 milliarder mennesker som spiser insekter allerede og det er gjort funn av hulemalinger av mennesker som spiser insekter fra tidenes morgen. 

FN kom med en rapport i 2013 som handlet om insekter som mat og fôr og matsikkerhet. Her ble det konkludert med at vi i vesten på grunn av overbefolkning og ressursknapphet blir nødt til å spise mer insekter innen 2050.

Historien har tidligere vist oss at vi nordmenn trenger en del tid på å endre vaner og hva vi tenker kan være mat. Et godt eksempel på dette er da sushi kom til Norge. For mange var det fullstendig uaktuelt å spise rå fisk, det var både ekkelt, kanskje farlig og hvertfall ikke godt. Det skulle ta nesten 15 år før vi nordmenn elsket sushi og i de største byene i Norge finnes det sushirestauranter nesten på hvert gatehjørne.

I høst har Bjørg-Siri laget en TV-serie sammen med NRK skole, der tar de for seg ulike tema om insekter som mat. Der tar de for seg hvordan insektene blir produsert og viser sirkulær økonomien i det, hvordan vi kan bruke det i maten og hvorfor vi tror at fisken kommer til å spise mer fôr med insekter.

Alle som deltar på Larveskolens foredrag får tilbud om å smake på insekter, så hvis du er klar for det kan du få smake. Hvis ikke kan du godt vente noen år.

Insekter er det mest bærekraftige vi kan spise og Bjørg-Siri gleder seg til å snakke mer med dere om dette på konferansen.

Meld deg på