08:45

Erna Solberg

Partileder Høyre

Erna Solberg er en fremtredende politisk leder og tidligere statsminister i Norge som er anerkjent for sitt sterke engasjement og dyptpløyende kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk. 

Hun har gjort betydelige bidrag til Norges utvikling og velstand gjennom sin lange karriere i politikken. Som leder av partiet Høyre siden 2004, og som statsminister fra 2013 til 2021, hadde Solberg en sentral rolle i å styre landet gjennom perioder med økonomisk usikkerhet og globale utfordringer. 

Solberg har også markert seg som en sterk talsperson for likestilling og kvinners rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har aktivt fremmet verdier som inkludering og mangfold, og har jobbet for å skape en rettferdig og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Meld deg på