Forskningsmidler til næringslivet

Trine Steen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet

På vegne av regjeringa investerer Forskningsrådet 11,4 milliardar kroner i året i forskings- og innovasjonsprosjekter. De har som oppgave å sikre at de beste forskings- og innovasjonsprosjektene får finansiering.

Trine Steen er utdannet siviløkonom og har arbeidet med regional- og næringsutvikling i lang tid, både i og sammen med fylkeskommuner, i innovasjonselskap, hos Innovasjon Norge og gjennom konsulentselskap. Trine har lang fartstid i Forskningsrådet, både som regionansvarlig og også leder. De senere årene har hun hatt ansvar for regionalutvikling, mobilisering, FORREGION og Regionale forskningsfond – og nå også offentlig sektor.

Forskning er en viktig del av verktøykassen til norsk næringsliv. Hvilke muligheter finnes for din bedrift? Hvordan går du fram og hva skal du fokusere på? Trine gir oss noen gode eksempler på de som har gått før oss, og en enkel innføring i de mulighetene som finnes.

Meld deg på