Foto: Marius FiskumJan-Gunnar Winther, direktør, Senter for hav og Arktis

Hva betyr klimaforandringer i Arktis for oss?

Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet og fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt.

Oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Klimaendringer skjer parallelt med påvirkninger som forurensning, fiske, endringer i arealbruk, befolkningsøkning og kulturelle og økonomiske endringer. Alle disse påvirkningene kan til sammen forsterke konsekvensene for mennesker og økosystemers helse og velvære.

Hva er egentlig status, hva blir konsekvensene og hva kan vi gjøre med det?

Jan-Gunnar Winther er sivilingeniør innen bygningsteknologi fra Norges tekniske høgskole og har doktorgrad i polar hydrologi. Han ble ansatt ved Norsk Polarinstitutt i 1994, der han var direktør fra 2005-2017. Fra 2018 leder Winther et nytt regjeringsoppnevnt senter for hav og Arktis under Nærings- og fiskeridepartementet. Winther har jobbet seks år i SINTEF som forsker, har hatt professorat ved Universitetssenteret på Svalbard og École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL), og gått på Forsvarets høgskole i 2003 og 2013. Han har vært nestleder for «ekspertgruppen for nordområdene», nedsatt av Jens Stoltenbergs andre regjering.

Winther har publisert 70 vitenskapelige artikler, skrevet 170 kronikker og gitt ut bøkene Klimagåten Antarktis, Norge i Antarktis og barneboken snø, is og klima (alle fra 2008). Han har en rekke internasjonale verv, blant annet som hovedforfatter i FNs klimapanel, United Nations Global Compact Sustainable Ocean Business Action Platform, World Economic Forum’s Friends of Ocean Action, China Council for International Cooperation on Environment and Development, medlem av ekspertgruppen under høynivåpanelet for bærekraftig blå økonomi som ledes av statsminister Jonas Gahr Støre, norsk ekspert til Arktisk råd og Antarktistraktaten, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og The Explorers Club.

Meld deg på